Play

spravovať ucelený pozemok s rozlohou 83 hektárov (vrátane pozemkov v prenájme od pozemkového fondu)

pokračovať v chove hovädzieho dobytka a koní

starať sa o zabehnutú prevádzku novostavby drevenice, ktorá poskytuje celoročné ubytovanie

možnosť využiť vonkajšie altánky a rozšíriť aktivity aj o občerstvenie, prípadne o reštauráciu

areál sa nachádza priamo v prírode pod Kľakom na trase Prievidza – Žilina, čo poskytuje priestor na rôzne nápady, ktoré sú priam ideálne pre tento areál ako zaujímavé akcie, detské tábory, odychovo relaxačné centrum alebo westernové mestečko

môže to byť jednoducho váš rodinný podnik

Slider
Potrebujete viac informácií? Zanechajte mi svoj kontakt a ja sa Vám ozvem.


Tento ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ severne nasledujú hrebene Malej Fatry s najvyšším vrchom Kľak. Ide o ucelený areál s rozlohou 83 hektárov. Jednotlivé parcely sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria, trvalý trávnatý porast ale aj ako orná pôda. Niektoré parcely sú aj v spoluvlastníctve s pozemkovým fondom.

   

Do areálu sa vchádza priamo od hlavnej cesty na konci dediny v smere na Žilinu. Hneď na začiatku za vstupom stojí dvojpodlažný, podpivničený rodinný dom. Povedľa domu vedie cesta ďalej cez celý areál. Tá najdôležitejšia časť sa nachádza približne v jeho strede.

   

Hospodárska časť pozostáva z novostavby stajne pre kone s deviatimi ustajňovacími boxami, ktoré sú prepojené s maštaľou pre hovädzí dobytok. Kapacita ustajneného hovädzieho dobytku je cca 20 – 25 kusov. Je tu aj poľnohospodársky sklad, ktorý slúži na uskladnenie a zazimovanie strojov a poľnohospodárskej techniky a náradia.

   

   

Predmetom tohto predaja je teda ako sme spomínali okrem nehnuteľného majetku aj majetok hnuteľný. Ten pozostáva zo zariadení, strojov, traktora a rovnako aj áut s prívesmi a aktuálne ide aj o 29 kusov hovädzieho dobytka plemena charolaise. A bonbónikom hospodárskej časti tohto areálu sú aj tri kone.

   

Okrem hospodárskej časti areálu je jeho súčasťou aj ubytovacia časť, ktorá sa nachádza rovnako v strede areálu a s celoročnou prevádzkou. Ide o novostavbu drevenice, ktorá je kompletne vybavená a zariadená.

   

Ubytovanie pozostáva z jedného apartmánu a zo štyroch izieb. Kapacita spolu je pre 21 ľudí. Samotné ubytovanie je pravidelne navštevované počas celého roka rodinami s deťmi a zaručuje pre všetkých naozajstný zážitok aj s možnosťou jazdy na koňoch.

   

   

 

Predajná cena
Čo kupujete v predajnej cene? V tejto cene je kúpa celej spoločnosti, ktorá vlastní hnuteľný aj nehnuteľný majetok. V cene je pozemok s rozlohou 83 ha, novostavba maštale, poľnohospodárske sklady, poľnohospodárska technika, traktor, autá, novostavba drevenice … Tento ranč môže byť Váš v cene:

900 000 eur

Ak by ste chceli zažiť zmenu a odísť z mesta na vidiek, prípadne zmenu životného štýlu, tak na tomto mieste si môžete vytvoriť vlastný vidiek.

 

Pre viac informácií mi zanechajte svoj kontakt a skoro sa Vám ozvem.

Vaše meno
Váš email
Váš telefón
Pavol Kakaš

tel.: 0948 969 676

email: info@alfareality.sk

web: www.VasOsobnyMakler.sk

firma: Alfa Reality SK s.r.o.

 

Priestor pre vaše komentáre.